بهار است و همراه داشتن کت یا ژاکتی بهاره، در این فصل یکی از ملزومات پوشش شیک بهاری خانم هاست. در این مطلب، مجموعه ای از کت های بهاری را به انتخاب سردبیر مجله مد بریتانیایی، برای شما منتشر می کند.

کافه سینما: بهار است و همراه داشتن کت یا ژاکتی بهاره، در این فصل یکی از ملزومات پوشش شیک بهاری خانم هاست. در این مطلب، مجموعه ای از کت های بهاری را به انتخاب سردبیر مجله مد بریتانیایی، برای شما منتشر می کند.

کت‌های بهاری؛ از زارا تا فرنچ کانکشن - تصویر 1
Day Birger et Mikkelsen

کت‌های بهاری؛ از زارا تا فرنچ کانکشن - تصویر 2
Dorothy Perkins

کت‌های بهاری؛ از زارا تا فرنچ کانکشن - تصویر 3
French Connection

کت‌های بهاری؛ از زارا تا فرنچ کانکشن - تصویر 4
French Connection

کت‌های بهاری؛ از زارا تا فرنچ کانکشن - تصویر 5
French Connection

کت‌های بهاری؛ از زارا تا فرنچ کانکشن - تصویر 6
Izabel

کت‌های بهاری؛ از زارا تا فرنچ کانکشن - تصویر 7
J.Crew

کت‌های بهاری؛ از زارا تا فرنچ کانکشن - تصویر 8
Karen Millen

کت‌های بهاری؛ از زارا تا فرنچ کانکشن - تصویر 9
Miss Selfridge

کت‌های بهاری؛ از زارا تا فرنچ کانکشن - تصویر 10
M & S

کت‌های بهاری؛ از زارا تا فرنچ کانکشن - تصویر 11
M & S

کت‌های بهاری؛ از زارا تا فرنچ کانکشن - تصویر 12
M & S

کت‌های بهاری؛ از زارا تا فرنچ کانکشن - تصویر 13
M & S

کت‌های بهاری؛ از زارا تا فرنچ کانکشن - تصویر 14
Next

کت‌های بهاری؛ از زارا تا فرنچ کانکشن - تصویر 15
Next

کت‌های بهاری؛ از زارا تا فرنچ کانکشن - تصویر 16
Reiss

کت‌های بهاری؛ از زارا تا فرنچ کانکشن - تصویر 17
Reiss

کت‌های بهاری؛ از زارا تا فرنچ کانکشن - تصویر 18
River Island

کت‌های بهاری؛ از زارا تا فرنچ کانکشن - تصویر 19
Stella McCartney

کت‌های بهاری؛ از زارا تا فرنچ کانکشن - تصویر 20
Ted Baker

کت‌های بهاری؛ از زارا تا فرنچ کانکشن - تصویر 21
Adidas

کت‌های بهاری؛ از زارا تا فرنچ کانکشن - تصویر 22
Whistles

کت‌های بهاری؛ از زارا تا فرنچ کانکشن - تصویر 23
Whistles

کت‌های بهاری؛ از زارا تا فرنچ کانکشن - تصویر 24
Zara


کت‌های بهاری؛ از زارا تا فرنچ کانکشن - تصویر 25
Zara

کت‌های بهاری؛ از زارا تا فرنچ کانکشن - تصویر 26
Zara

کت‌های بهاری؛ از زارا تا فرنچ کانکشن - تصویر 27
Zara
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه