چطور یک دوربین دوچشمی بسازیم. در این مطلب شیوه ساخت یک دوربین دوچشمی زیبا با یکی از این مخروط ها آموزش داده می شود. وسایل لازم:. مخروط مقوایی. چسب. نخ کلفت. نوار رنگی. مراحل ساخت:. یک مقوای نازک بین دو مخروط مقوایی بچسبانید تا فاصله بین چشم ها را متناسب با چشم های کودک تنظیم کنید. به دو طرف انتهایی مخروط ها نوار بچسبانید. برای ایجاد شکل زیباتر و تمیز تر همانند تصویر نوار را برش دهید و نوار را برگردانید. با نوک قیچی روی مخروط ها سوراخ ایجاد کنید. مانند شکل نخ را وارد سوراخ ها کنید و انتهای آن ...

چطور یک دوربین دوچشمی بسازیم 

چطور یک دوربین دوچشمی بسازیم

 در این مطلب شیوه ساخت یک دوربین دوچشمی زیبا با یکی از این مخروط ها آموزش داده می شود. 

 وسایل لازم: 

 

 چطور یک دوربین دوچشمی بسازیم - تصویر 2

مخروط مقوایی

 چطور یک دوربین دوچشمی بسازیم - تصویر 3

  چسب

 چطور یک دوربین دوچشمی بسازیم - تصویر 4

نخ کلفت

 چطور یک دوربین دوچشمی بسازیم - تصویر 5

 نوار رنگی

 

مراحل ساخت:

چطور یک دوربین دوچشمی بسازیم

 چطور یک دوربین دوچشمی بسازیم - تصویر 7

یک مقوای نازک بین دو مخروط مقوایی بچسبانید تا فاصله بین چشم ها را متناسب با چشم های کودک تنظیم کنید. 

چطور یک دوربین دوچشمی بسازیم

 چطور یک دوربین دوچشمی بسازیم - تصویر 9

 به دو طرف انتهایی مخروط ها نوار بچسبانید. 

چطور یک دوربین دوچشمی بسازیم

 چطور یک دوربین دوچشمی بسازیم - تصویر 11

برای ایجاد شکل زیباتر و تمیز تر همانند تصویر نوار را برش دهید و نوار را برگردانید. 

چطور یک دوربین دوچشمی بسازیم

 

 چطور یک دوربین دوچشمی بسازیم - تصویر 13

با نوک قیچی روی مخروط ها سوراخ ایجاد کنید. 

چطور یک دوربین دوچشمی بسازیم

 

 چطور یک دوربین دوچشمی بسازیم - تصویر 15

مانند شکل نخ را وارد سوراخ ها کنید و انتهای آن را گره بزنید. 

چطور یک دوربین دوچشمی بسازیم

 

 چطور یک دوربین دوچشمی بسازیم - تصویر 17

از نوارهای رنگی برای تزیین استفاده کنید. 

چطور یک دوربین دوچشمی بسازیم

 چطور یک دوربین دوچشمی بسازیم - تصویر 19

 حالا می توانید با این دوربین فاصله های دور را ببینید!

 

 https://telegram.me/koodaktebyan

 koodak@tebyan.com

منبع: نی نی یاری

 تنظیم: فهیمه امرالله

 شبکه کودک و نوجوان تبیان 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه