مربای پوست پرتقال یا نارنج

 پوست پرتقال یا نارنج را بدون آنکه قسمت سفید داخل آنرا بگیریم با قالب های ظریف  که باشکال مختلفه یافت می شود قالب می زنیم و آنرا وزن می کنیم به نسبت هر یک کیلو پوست یک کیلو و نیم شکر درنظر می گیریم و برابر دستور قبلی تلخی آنرا گرفته برای هر کیلو شکر 3 لیوان آب داخل آن می ریزیم  و شکر را می جوشانیم بعد از صافی رد می کنیم و پوست های تلخی گرفته را در آن می ریزیم و روی آتش می گذاریم تا شربت قوام بیاید در اواخر طبخ کمی آبلیمو یا آب پرتقال در آن می ریزیم و بعد از 2 تا 3 جوش بر می داریم و بعد از سرد شدن در ظرف دردار جای خنک محفوظ نگهداری می کنیم .
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه