مربای سیب سرخ

 سیب و شربت این مربا مثل مربای سیب درسته آماده می شود وقتب سیبها را با آب پختیم و در شربت رختیم چند قطره رنگ قرمز مخصوص غذا در شربت سیب می ریزیم و شربت را قوام می آوریم تاسیبها کاملاً قرمز شوند .
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه