مربای خیار

 این مربا نیز مثل مربای کدو تهیه می شود و در تهیه آن از خیارهای رسیده و تخم دار استفاده می کنیم بدین ترتیب که پوست و تخم خیار را می بریم و آنرا قطعه قطعه  می نمائیم و سه چهار ساعت در آب آهک می گذاریم و بعد مانند مربای کدو طبخ می کنیم
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه