لازم است برای تهیه مربا به نکات ذیل توجه کامل داشت

1-میوه هائی که برای تهیه مربا انتخاب می شود از بهترین تنوع و بدون لکه و کرم زدگی کاملاً سلامت باشند .

2-شربت مربا باید کاملاً قوام بیاید ( قوام آمدن شربت یعنی موقعی که مربا آماده شد مقداری از شربت آنرا در قاشق می ریزیم سرد که شد باید شربت بسختی و بحالت کش از قاشق  ریخته شود )

3-شربت مربائی که از میوه های شیرین تهیه می شود باید از قوام آمدن کمی ترشی زد و این ترشی باید کاملاً در اواخر طبخ به مربا اضافه گردد تا رنگ مربا تیره نشود .

4-بطور کلی موقع طبخ مربا باید در ظرف باز باشد تارنگ مربا تغییر نکند مگر مربای به که در ظرف باید بسته باشد تا رنگ مربا قرمز شود .

5- اسانسی که برای معطر کردن مربا بکار می بریم  در اواخر طبخ داخل مربا ریخته می شود .

6-اگر مربا بعد از مدتی شکرک زد علت آن جوشیدن بیش از اندازه لزوم و کمی ترشی مرباست در این صورت داخل مربا را کمی آب جوش میریزیم و مربا را دو سه جوش می دهیم و بعد کمی آب لیمو بآن می زنیم .

7-در صورتیکه مربا بعد از مدتی کپک زند علت این است که شربت مربا اندازه کافی غلیظ نشده و شکر مربا کافی نبوده است در اینصورت مقداری شکر به مربا اضافه می کنیم و مربا را چند جوش می دهیم .

8- بطور کلی مرباها را بعد از طبخ بلافاصله در شیشه نمی ریزیم بهتر است که مربا یکشب درظرفی طبخ شده است بماند و در صورتیکه  شربت مربا بعد از این مدت رقیق شده باشد دوباره شربت مربا را چند جوش می دهیم تا شربت آن قوام بیاید . مربا بعد از آماده شدن  باید در شیشه در بسته درجای خنک  نگاهداری شود .

9-دربعضی موارد که مقدار شکر مربا دقیقاً ذکر نمی شود بواسطه نوع میوه است چون گاهی تلفات میوه یا سبزی بیشتر یا کمتر است .

10-کلیه مرباها باید در ظرفی  لعابی تهیه شود ، مگر مربای به که باید در مس سفید کرده طبخ گردد .

11-وقتی مربا را در ظرف می ریزیم که به مصرف برسانیم بهتر است مقدار فراوان شربت داخل ظرف بریزیم تا مربا رویهم انباشته نشود و شکل خود خود را بهتر نشان بدهد و بعد از مصرف مربا شربت زیادی آنرا دوباره در شیشه بریزیم .


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه