یکی رد صلاحیت به دلیل حمله به خانواده هاشمی و دیگری رد صلاحیت به دلیل دفاع از خانواده هاشمی!. یکی رد صلاحیت به دلیل حمله به خانواده هاشمی و دیگری رد صلاحیت به دلیل دفاع از خانواده هاشمی! سیدوحید ابوالمعالی وکیل مهدی هاشمی رفسنجانی و حمید رسایی نماینده فعلی مردم تهران در مجلس با مراجعه به فرمانداری تهران نسبت به عدم احراز صلاحیت شان اعتراض کردند. گفتنی است حمید رسایی که یکی از مدافعان سرسخت پیگیری قضایی مهدی هاشمی رفسنجانی بود با سیدوحید ابوالمعالی وکیل مدافع هاشمی عکس یادگاری گرفت. منبع: پار ...

یکی رد صلاحیت به دلیل حمله به خانواده هاشمی و دیگری رد صلاحیت به دلیل دفاع از خانواده هاشمی!
 
یکی رد صلاحیت به دلیل حمله به خانواده هاشمی و دیگری رد صلاحیت به دلیل دفاع از خانواده هاشمی! سیدوحید ابوالمعالی وکیل مهدی هاشمی رفسنجانی و حمید رسایی نماینده فعلی مردم تهران در مجلس با مراجعه به فرمانداری تهران نسبت به عدم احراز صلاحیت شان اعتراض کردند.

گفتنی است حمید رسایی که یکی از مدافعان سرسخت پیگیری قضایی مهدی هاشمی رفسنجانی بود با سیدوحید ابوالمعالی وکیل مدافع هاشمی عکس یادگاری گرفت.

عکس یادگاری مدافع و مخالف هاشمی
 
 
منبع: پارسینه
 
 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه