شال گردن یکی از لباسهای زمستانی است که می تواند تاثیر بسیاری در شیک پوشی شما بگذارد. روشهای بسیاری برای بستن شال گردن وجود دارد. یکی از این روش ها بستن شال گردن به شکل یک پاپیون بزرگ و زیبا است. آموزش تصویری بستن شال گردن به شکل یک پاپیون زیبا. مرحله اول بستن شال گردن به شکل یک پاپیون زیبا. مرحله دوم بستن شال گردن به شکل یک پاپیون زیبا. مرحله سوم بستن شال گردن به شکل یک پاپیون زیبا. مرحله چهارم بستن شال گردن به شکل یک پاپیون زیبا. مرحله پنجم بستن شال گردن به شکل یک پاپیون زیبا. مرحله آخر ب ...

شال گردن یکی از لباسهای زمستانی است که می تواند تاثیر بسیاری در شیک پوشی  شما بگذارد. روشهای بسیاری برای بستن شال گردن وجود دارد. یکی از این روش ها بستن شال گردن به شکل یک پاپیون بزرگ و زیبا است.

آموزش تصویری بستن شال گردن به شکل یک پاپیون زیبا

 

مرحله اول بستن شال گردن به شکل یک پاپیون زیبا

مرحله اول بستن شال گردن به شکل یک پاپیون زیبا

 

 

مرحله دوم بستن شال گردن به شکل یک پاپیون زیبا

مرحله دوم بستن شال گردن به شکل یک پاپیون زیبا

 

 

مرحله سوم بستن شال گردن به شکل یک پاپیون زیبا

مرحله سوم بستن شال گردن به شکل یک پاپیون زیبا

 

 

مرحله چهارم بستن شال گردن به شکل یک پاپیون زیبا

مرحله چهارم بستن شال گردن به شکل یک پاپیون زیبا

 

 

مرحله پنجم بستن شال گردن به شکل یک پاپیون زیبا

مرحله پنجم بستن شال گردن به شکل یک پاپیون زیبا

 

 

مرحله آخر بستن شال گردن به شکل یک پاپیون زیبا

مرحله آخر بستن شال گردن به شکل یک پاپیون زیبا

 

 

تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه