اگر در فکر بازاری شدن هستید، به شما توصیه می کنیم که با تجربیات بعضی از بازاری های موفق که در ادامه مطلب به آن اشاره خواهد شد، آشنا شوید.


روی استعدادهایتان سرمایه گذاری کنید
به همه جوان ها در هر حرفه ای که می خواهند فعالیت کنند، توصیه می کنیم که روی استعدادهایشان سرمایه گذاری و استعدادهای خود را کشف کنند و به آن ها بها دهند؛ زیرا این چیزی است که هیچ فردی نمی تواند آن را از آن ها بگیرد یا از آن کپی برداری کند.

به مشتری احترام بگذارید

به فکر بقیه فروشندگان هم باشید
بعضی از فروشندگان موفق معتقدند که کاسب باید قبل از هرچیز شرع و تقدس کار را خوب بشناسند و با انصاف باشد.
در گذشته اگر فردی در یک روز چیزی فروخته بود مشتری بعدی که می آمد در حالی که خودش جنس مورد نظر را داشت، می گفت من دشت امروزم را کرده ام پس بروید مغازه رو به رو، چون آن جا هم همین جنس را دارد. این کار را می کرد فقط برای این که همسایه اش هم یک لقمه نان برای خانواده اش ببرد.

هیچ وقت مقروض نباشید
به طور معمول، هر انسانی که بدهی یا قسط ندارد، خوشحال تر از انسانی است که بدهی یا قسط دارد. بازاری که باشید باید اولین هدف زندگی تان در بخش اقتصادی پرداخت بدهی ها باشد. مهم ترین نکته ای که می تواند در زندگی شما ثبات اقتصادی ایجاد کند، این است که وام هایی با بهره سنگین نگیرید. این توصیه قدیمی ها یا می توانیم بگوییم کهنه کارهای بازار است که هیچ وقت مقروض نباشید.

الگو داشته باشید
و آخرین پیشنهاد پیشکسوت های بازار به جوانانی که اول راه هستند؛ «خوب است که همیشه یک الگو و یک مشاور داشته باشید. زمانی که الگو داشته باشید، می توانید راحت تر به جلو حرکت کنید، یک الگو به شما انرژی می دهد تا پیش بروید و مشکلات را حل کنید.»

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه