نوجوانان تمام الگوهای رفتاری را ابتدا درخانواده خود جست وجو می كنند و درصورتی كه الگوی مناسبی نيابند، به دنبال آن بيرون از فضای خانه می گردند.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند:  مهدى امت من كسى است كه هنگام پر شدن زمين از بيداد و ظلم، آن را پر از قسط و عدل خواهد كرد.

 

به گزارش سرویس خانواده جام نیوز، شام خانوادگی يكی از مهمترين نشانه های همدلی و همفكری اعضای خانواده است.

به دليل زندگی پرمشغله امروز، كمتر پيش می آيد كه افراد خانواده در كنار هم قرار گيرند و از حال هم مطلع شوند.

افراد خانواده هنگام صرف غذا، دور يك ميز يا سفره كنار هم قرار می گيرند، با هم صحبت می كنند و از مشكلات احتمالی هم آگاه می شوند.

 

تحقيقات انجام شده روي بيش از ۱۰۰ خانواده نشان می دهد كه خانواده هايی كه در كنار هم شام می خورند و به حضور همه افراد خانواده سر سفره اهميت می دهند، به يكديگر اعتماد بيشتری دارند و تمايل دارند كه تمام مشكلاتشان در محيط خانواده حل شود.

اثرات مفيد شام خوردن خانوادگی در نوجوانان ۱۱ تا ۱۵ ساله مشهودتر است، اين نوجوانان بسيار آرامترهستند و تعامل بهتری با سايرين دارند.

نوجوانان تمام الگوهای رفتاری را ابتدا درخانواده خود جست وجو می كنند و درصورتی كه الگوی مناسبی نيابند، به دنبال آن بيرون از فضای خانه می گردند.

 

ایرنا / 2009

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه