تهیه آب آهک

به نسبت هر کیلو بهار نارنج یک کیلو آهک را در 5 تا 6 لیوان آب سرد حل می کنیم  بهم می زنیم و می گذاریم آهک کاملاً رسوب کند و بعد آب زلال آنرا روی بهار نارنج می ریزیم و بعد از 2 تا 3 ساعت بهار نارنج را مطابق دستور آماده می نمائیم .
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه