با استفاده از زیپ های قدیمی و رنگی تان دستبندهای زیبایی درست کنید. ( قسمت دوم )


4 - مدل دستبتند زیپی ترکیبی از چندین زیپ
 برای ساختن این مدل طبق روش زیر اقدام می کنیم :
ابتدا یک را فراهم کرده و آن را دور مچ دستمان می چرخانیم و به اندازه مورد نظر آنها را با قیچی می بریم و سر آن را از یک طرف بسط می زنیم
 سپس زیپی دیگر را فراهم کرده و قسمت پارچه ای آن را می بریم و دندانه های آن را جدا می کنیم و با چسب مخصوص آنها را بصورت حلقه مانند بروی زیپ قبلی می چسبانیم
 
با زیپ های قدیمی دستبندهایی زیبا درست کنید ( قسمت دوم ) - تصویر 1
با زیپ های قدیمی دستبندهایی زیبا درست کنید ( قسمت دوم ) - تصویر 2
با زیپ های قدیمی دستبندهایی زیبا درست کنید ( قسمت دوم ) - تصویر 3
با زیپ های قدیمی دستبندهایی زیبا درست کنید ( قسمت دوم ) - تصویر 4
با زیپ های قدیمی دستبندهایی زیبا درست کنید ( قسمت دوم ) - تصویر 5
 
5 - دستبند با زیپ های طلایی
دو زیپ مشابه را فراهم کرده سپس قسمت پارچه ای کنار دندانه ها را با قیچی جدا کرده و قسمت های انتهایی زیپ ها را یک بسط حلقه دار می زنیم و ابتدا و انتهای زیپ را با یک حلقه دیگر متصل می کنیم.
با زیپ های قدیمی دستبندهایی زیبا درست کنید ( قسمت دوم ) - تصویر 6
 با زیپ های قدیمی دستبندهایی زیبا درست کنید ( قسمت دوم ) - تصویر 7
با زیپ های قدیمی دستبندهایی زیبا درست کنید ( قسمت دوم ) - تصویر 8

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه